Această zi se sărbătorește în ziua de 5 iunie a fiecărui an şi constituie un prilej pentru instituțiile guvernamentale, administrațiile locale, asociațiile de tineri, organizațiile nonguvernamentale, întreprinzători,...