Evenimentul se va desfășura în format online, pe pagina de Facebook a Proiectului „Educație online” www.facebook.com/educatieonline.md în perioada 5-6 ianuarie și va include 3 sesiuni pe zi: 10:00-11:00, 12:00-13:00,...

Astăzi, 22 decembrie, cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor și арrоbаrеа semnării Асоrdului întrе Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rоmâniеi privind rесunоаștеrеа rесiрrосă а diplomelor, certificatelor...

Menționăm că bibliotecă digitală este o platformă (http://educatieonline.md/), care conține peste 6000 de lecții video pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele, inclusiv profil real / profil...