Recepționarea bunurilor materiale din mijloace bugetare

Recepționarea bunurilor materiale din donații

Bunurile donate de către OOP LT ”Mihai Eminescu” pentru perioada anilor 2018- 2020