Recepționarea bunurilor materiale din mijloace bugetare

Recepționarea bunurilor materiale din donații