Instituţia preşcolară  Conducătorul instituţiei  Adresa instituţiei / E-mail  Contacte
Instituția de educație timpurie IET nr.9 Iachim Ana str.N.Titulescu, 10A  551317
botanica.gradi9@gmail.com

iet9.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.17 Manolache Valentina str.N.Zelinschi, 33/3  557379
botanica.gradi17@gmail.com

iet17.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.35 Mihalaş Natalia str.Pandurilor, 4  557009
botanica.gradi35@gmail.com

iet35.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.40 Cristofor Maria bd.Dacia, 24/2  762822
botanica.gradi40@gmail.com

iet40.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.44 Castraveţ Radusea str.Dante, 7  558315
botanica.gradi44@gmail.com

iet44.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.49 Clim Eugenia str.Independenţei, 32/2  773441
botanica.gradi49@gmail.com

iet49.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţănr.71 Lutan Galina bd.Dacia, 28/2  661661
botanica.gradi71@gmail.com

iet71.detsbotanica.md

Grădiniţa nr.77 Miteva Valentina str.N.Zelinski, 32/7  550484
botanica.gradi77@gmail.com

iet77.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.89 Banciu Dorina str.N.Zelinski, 26/3  555560
botanica.gradi89@gmail.com

iet89.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.91 Rotaru Tatiana str.N.Zelinski, 36/5  551572
botanica.gradi91@gmail.com

iet91.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.96 Ciotu Tatiana str.N.Zelinski, 12/2  554201
botanica.gradi96@gmail.com

iet96.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.98 Chiforişin Elena str.Cetatea Albă, 152  550404
botanica.gradi98@gmail.com

iet98.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.99 Orlova Maria str.Căuşeni, 2A  554328
botanica.gradi99@gmail.com

iet99.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.103 Gherasimovici Anastasia str.Munceşti, 798  524039
botanica.gradi103@gmail.com

iet103.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.104 Dembiţchi Valentina str.Munceşti, 402  555521
botanica.gradi104@gmail.com

iet104.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.106 Borisovschi Eugenia str.Hristo Botev, 19/4  779500
botanica.gradi106@gmail.com

iet106.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.112 Gurghiş Tatiana str.C.Brîncuşi, 133  556011
botanica.gradi112@gmail.com

iet112.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.122 Căpăţina Anna str.Independenţei, 9/2  661551
botanica.gradi122@gmail.com

iet122.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.123 Gabroveanu Ala str.Aerogării, 34  524942
botanica.gradi123@gmail.com

iet123.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.139 Colun Angela str.Praga, 82  637411
botanica.gradi139@gmail.com

iet139.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.141 Zavadschi Lilia str.Sarmisegetusa, 39/3  523417
botanica.gradi141@gmail.com

iet141.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.142 Cîrlig Ela bd.Traian, 19/1  766677
botanica.gradi142@gmail.com

iet142.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.151 Andronesi Rodica str.Grenoble, 207  760591
botanica.gradi151@gmail.com

iet151.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.153 Andronic Silvia bdr.Dacia, 36/2  766922
botanica.gradi153@gmail.com

iet153.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.165 Stratu Aliona bd.Cuza Vodă, 7/5  551008
botanica.gradi165@gmail.com

iet165.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.168 Marjină Natalia,

dir. interimar

bd.Cuza Vodă, 29/7  765655
botanica.gradi168@gmail.com

iet168.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.180 Diocher Vera bd.Dacia, 53/3  775455
botanica.gradi180@gmail.com

iet180.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.181 Vicol Daniela bd.Dacia, 53/2  774826
botanica.gradi181@gmail.com

iet181.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.182 Cogut Tatiana bd.Cuza Vodă, 39/3  765593
botanica.gradi182@gmail.com

iet182.detsbotanica.md

Creşa-grădiniţă nr.216 Guţu Ala bd.Decebal, 82/3  530927
botanica.gradi216@gmail.com

iet182.detsbotanica.md