„Ghidul profesorului” la disciplina „Educație pentru societate” – un instrument de sprijin pentru profesori în aplicarea curriculumului

  • 13/10/2020
  • 0
  • 20 Vizualizări

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a distribuit, pe parcursul lunii septembrie, instituțiilor de învățământ general din republică „Ghidul profesorului” la disciplina „Educație pentru societate” pentru clasele a V-a, VI-a, X-a și XI-a în limba română și limba rusă. Publicațiile au fost elaborate și tipărite de proiectul Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețienă pentru Dezvoltare şi Cooperare.

 

„Ghidul profesorului” reprezintă un instrument de sprijin pentru profesori în aplicarea curriculumului la disciplina reconceptualizată „Educație pentru societate”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124/2018. Curriculumul este centrat pe competențe, nu pe conținuturi, competențele specifice disciplinei fiind aliniate la Cadrul de Referinţă al Competenţelor pentru Cultură Democratică al Consiliului Europei.

 

„Ghidul profesorului” conține considerații metodologice cu privire la cele 20 de competențe pentru o cultură democratică (valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică) și planurile de lecții. Până a fi tipărite, ghidurile au fost pilotate în toate școlile din țără în anul de studii 2019/2020. Autorii – un grup de experți internaționali și naționali – au ținut cont de lecțiile învățate în urma pilotării și feedback-ul cadrelor didactice.

 

Igor Șarov, ministru al Educației, Culturii și Cercetării, a menționat în cuvântul introductiv că elaborarea „Ghidului profesorului” se înscrie perfect în sincronizarea acțiunilor ce asigură implementarea graduală a disciplinei reconceptualizate „Educație pentru societate” în învățământul general, bazată pe promovarea abordării integrate a cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor şi atitudinilor, cu accent pe funcţionarea democratică a şcolilor şi integrarea experienţelor civice ale tinerilor în comunitate conform Cadrului de Referinţă al Competenţelor pentru Cultură Democratică al Consiliului Europei.

 

„Am convingerea că Ghidul profesorului constituie un instrument didactic valoros și consistent în organizarea demersului educațional la disciplina „Educație pentru societate” și vine să asigure o deschidere a profesorului la clasă, în formarea și cultivarea culturii cetățenești, a valorilor și principiilor unui stat democratic”, a precizat ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

 

William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, la rândul său, a declarat că proiectul Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”, finanțat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, susține Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în predarea în școală a disciplinei „Educație pentru societate” și promovează standardele Consiliului Europei în domeniul educației civice: o viziune holistică privind cunoștințele, abilitățile, valorile și aptitudinile elevilor.

 

 „Ghidul profesorului are menirea să ajute cadrele didactice în planificarea și organizarea lecțiilor de „Educație pentru societate”. Este un instrument practic, care sperăm să fie de folos în activitatea cadrelor didactice”, a menționat William Massolin.

 

În prezent, Consiliul Europei în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează și pilotează „Ghidul profesorului” la disciplina „Educație pentru societate” pentru clasele a VII-a și XII-a. Ghidurilor vor fi revizuite după un an de pilotare și tipărite în vara anului 2021.