COMPETENȚE ÎN EDUCAȚIE: Republica Moldova vs România

  • 15/05/2018
  • 0
  • 71 Vizualizări

La începutul lunii mai, a.c., în cadrul IP Școala primară-grădiniţă „Ilie Fulga” din comuna Stăuceni, mun. Chişinău, a fost promovat schimbul de experienţă și bune practici în contextul Proiectului educațional interșcolar transfrontalier „COMPETENȚE ÎN EDUCAȚIE”. Acțiunea este parte a Proiectului județean „COMPETENȚE ÎN EDUCAȚIE. Basmul – leagănul copilăriei de aici și de dincolo de Prut”.

Scopul proiectului a vizat stimularea cercetării ştiinţifice şi metodice a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar, precum şi valorificarea preocupărilor acestora în vederea eficienţei procesului instructiv-educativ.

Astfel, instituţia a fost vizitată de către 50 de manageri, cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi preşcolar din instituţiile de învăţământ partenere din judeţul Botoşani, România.

Delegația a fost întâmpinată solemn de către copiii instituţiei, iar printre invitaţii de onoare ai gazdelor au fost Valentin Sîtnic, primar de Stăuceni, Vasile Gh. Cojocaru, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, şi Valentina Cojocaru, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, UPS „Ion Creangă.

Margareta Simereţchii, Directorul instituţiei-gazdă a prezentat oaspeţilor din România cartea de vizită a IP Şcoala primară-grădiniţă „Ilie Fulga”, cu accente pe realizări actuale privind procesul educativ-instructiv. Este notabil că programul vizitei a cuprins activităţi publice în clasele a II-a, a III-a și a IV-a şi în două grupe de grădiniţă.

În urma desfășurării activităților publice cadrele didactice au demonstrat capacitatea de a consolida eficient parteneriate în cadrul procesului de formare a competenţelor la elevi şi preşcolari, demonstrând coeziune de grup.

De cealaltă parte, oaspeții au citit în privirile copiilor buna dispoziţie, satisfacţia în cadrul procesului învăţării, fiind evident că gradul de aplicabilitate a competenţelor formate elevilor este înalt, reliefându-se capacitatea lor de a acţiona în diferite situaţii de viaţă.

În aceeași ordine de idei, a fost de apreciat mesajul profund patriotic transmis oaspeţilor din România de către copii prin intermediul spectacolului „Frumos şi sfânt în Casa Mare”.

Valoroase au fost și sesiunile de comunicări susținute de Elena Jitariu, profesor învăţământ primar, Școala Gimnazială „Ioan Murariu”, Cristineşti, coordonator de proiect, care a și prezentat Proiectul educaţional interşcolar transfrontalier, cât și comunicarea ştiinţifică cu genericul „Dezvoltarea competenţelor didactice şi manageriale prin Elearning”,  susţinută de dr. Vasile Gh. Cojocaru și dr. Valentina Cojocaru, UPS „Ion Creangă”.

Relevanța altor comunicări a fost, de asemenea, demonstrată de toți participanții care au apreciat înalt felul în care au fost abordate subiecte vizând Cadrul metodologic de formare a competenţelor elementare la preşcolarii şi copiii de vârstă şcolară mică, Formarea competenţelor de comunicare în limba maternă la elevii din învăţământul primar, Învăţarea prin cooperare prin proiecte eTwining, Dezvoltarea gândirii laterale şi a creativităţii la preşcolari etc.

Evenimentul a evidențiat exemple de bune practici promovate de cadrele didactice din România, reprezentând continuitatea discuţiilor cu privire la paralela între sistemele de învăţământ din Republica Moldova și cel din România, inclusiv privind strategiile şi metodele didactice utilizate pentru formarea competenţelor de comunicare.

Partea românească a donat bibliotecii IP Şcoala primară-grădiniţă „Ilie Fulga” cărți de specialitate pentru cadele didactice, iar copiilor acestei școli DVD-uri cu povești.

Prin această contribuție, oaspeții din România și-au dorit să diversifice titlurile de carte din biblioteca instituției, iar elevii să poată pătrunde în lumea minunată a basmelor, aidoma copiilor de dincolo de Prut, care-și trăiesc zburdălnicia primilor ani printre personajele lui Creangă, Ispirescu, Slavici, Eminescu etc.

Organizatorii evenimentului au precizat că prin derularea proiectului educaţional interşcolar „Competenţe în educaţie” părțile implicate și-au propus un șir de acțiuni prin care să contribuie realmente la ameliorarea atitudinilor civice şi interculturale la nivelul cadrelor didactice.

Potrivit dnei Director, Margareta Simerețchii, una dintre finalități a fost dezvoltarea la nivel extins a competenţelor de comunicare, colaborare, analiză a problemelor din multiple perspective prin dialogul intercultural între cadrele didactice.

În vederea menținerii acestei fructuoase colaborări, părțile au încheiat un Acord de parteneriat între Inspectoratul Şcolar al judeţului Botoşani, România, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chişinău, Şcoala gimnazială „Ioan Murariu”, Cristineşti, România, IP Şcoala primară-grădiniţă „Ilie Fulga”, com. Stăuceni, mun. Chişinău, Școala gimnazială nr. 7, Botoşani, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi, Şcoala gimnazială „Mihail Cogălniceanu”, Dorohoi și Grădiniţa cu program prelungit „Şotron”, Botoşani.

Definitoriu este faptul că în cadrul Proiectului, așa cum a punctat coordonatoarea de proiect, Elena Jitariu, s-a urmărit realizarea unui șir de activități. Între acestea: Expoziția-concurs de desene și cărți confecționate de elevi „Basmul – leagănul copilăriei de aici și de dincolo de Prut”, Simpozionul județean transfrontalier „COMPETENȚE ÎN EDUCAȚIE. Pași spre lectură” și acest schimb de experiență, desfășurat sub același generic.

„Titlul proiectului spune tot. Arată întreaga noastră preocupare deoarece atunci când vorbim despre competențe în educație putem discuta atât despre competențele cadrelor didactice, fără de care actul educațional este în zadar, dar și despre competențele pe care profesorii le dezvoltă elevilor pe parcursul școlarității”, a punctat sursa citată.

Oaspeții au rămas impresionați de creativitatea remarcabilă a cadrelor didactice de la Stăuceni în proiectarea didactică, de varietatea de strategii didactice utilizate, de abordarea modernă a conținuturilor. A fost notată o relaționare pozitivă între cadrele didactice și elevi, relație prin care pofesorii au dezvoltat încrederea în discipoli și potențialul acestora. Iar calitatea actului didactic a fost evidentă.

Acest schimb de bune practici va avea continuitate.

Sursa: http://www.chisinauedu.md